יזמות והובלת שינוי בחינוך: מאמרים ומקורות מידע

יזמות והובלת שינוי בחינוך: מאמרים ומקורות מידע

סביבת אוצרות ללמידה עצמית באוסף זה מוצגים מקורות מידע בנושא יזמות בחינוך, הטמעת חדשנות בראייה ארגונית, מנהיגות והובלת שינוי