Wakelet Logo

Geniallne Miejsca - ogólne informacje o konkursie i sponsorach

Ważne informacje! 1. Przed rozdawaniem nagród - na początku zaprosić p. Agnieszkę Skurę z IPN. Zadeklarowała pomoc przy rozdawaniu nagród! Być może będzie Naczelnik IPN - p. Magdalena Śladecka + Dyrektor (info o tym jutro ok 8/9). Oczywiście będzie również Pan Dziekan - Wojciech Zgłobicki... Nikt inny z oficjeli nie zgłosił swojego przybycia. 2. Przy wręczeniu toreb prezentowych poinformować o tym, że nagrody rzeczowe zawdzięczamy oddziałowi regionalnemu IPN w Lublinie, Urzędowi Miasta, a także Wydziałowi Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. 3. Każdej drużynie (uczniowie + opiekun) trzeba wręczyć a) Podziękowanie (dla opiekuna), b) Dyplomy dla drużyny + c) (TYLKO w przypadku drużyn zwycięskich) Dyplomy Imienne dla każdego ucznia z drużyny zwycięskiej. Wszystkie dyplomy są włożone do zielonych teczek w takiej kolejności, w jakiej są wymienione drużyny w prezentacji (kierunek od prawej - drużyny bez przyznanych nagród, do lewej strony - drużyny wyróżnione i laureaci) Torby prezentowe są rozłożone na ławkach w takiej kolejności, w jakiej zostaną wywołane drużyny (zaczynamy od tych, które przeszły do drugiego etapu i których prace znalazły się na Geniallnej Mapie - torby niebieskie). Pod ławkami znajdują się torby dla opiekunów drużyn. Na ściance nad torbami są przyczepione kartki - strony z prezentacji z nazwą szkoły, zespołu, uczniów i opiekuna. Kolejność jest taka sama, jak w prezentacji (kierunek od prawej (drużyny bez nagród) do lewej strony (drużyny wyróżnione i laureaci) 4. Drużyny wyróżnione + laureaci mieli przygotować krótką prezentację na temat gry - fabuła, postaci, zadania, odznaki, itp. Dobrze byłoby, gdyby uczniowie podzielili się również swoimi doświadczeniami jeśli chodzi o proces tworzenia gry - co im to dało, co najmilej wspominają, itp... Ważne! Prawdopodobnie większość drużyn przygotuje prezentacje tylko w postaci ustnej. Jeśli wymyślą coś dodatkowego - dołączę do Pana ogólnej prezentacji (dobrze będzie jeszcze ją przejrzeć późnym wieczorem w czwartek). 5. Jeśli chodzi o vouchery, Aqua Lublin, firma Dworzycki nie przeznaczyły nagród dla opiekunów. Regionalne Muzeum Cebularza i Let Me Out - tak (voucher, mimo, że jest napisane, że do 4 upoważnia do wejścia aż 6 osobowej grupy) 6. Wszystkie drużyny otrzymają upominki. W niebieskich torbach - prezenty na pocieszenie, w białych torbach - dla grup wyróżnionych i laureatów. Podobnie jest z upominkami dla opiekunów. 7. Może jednak uda mi się przybyć wcześniej na uroczyste podsumowanie. Ok 9.30 przyjdzie moja koleżanka Ewa Rusinek. Była dzisiaj ze mną przy pakowaniu, jakby co pomoże. Oprócz tego może Pan liczyć na pomoc osób oddelegowanych przez Pana Dziekana... 8. ZIELONE TECZKI - dla grup wyróżnionych i laureatów są przygotowane 2 teczki. Jedna ze wszystkimi dyplomami, druga - z voucherami od sponsorów wymienionych na początku prezentacji. 9. Pod zielonymi teczkami dla ostatnich 2 drużyn laureackich znajduje się tzw ZŁOTY BILET - te drużyny jadą na finały do Warszawy!