53 diumenges, Cesc Gay

53 diumenges, Cesc Gay

Teatre Romea, del 27/12 al 20/2