החינוך הוא הדרך . האדם - הוא המטרה

החינוך הוא הדרך . האדם - הוא המטרה