Temat: Możesz na niego liczyć!

Temat: Możesz na niego liczyć!

Cel: 1. Wiem, co to jest liczebnik, potrafię wskazać go w tekście.