Skip to main content
Wakelet Logo
Strategii investiționale (suport de curs pentru elevii anului IV, specialitatea Planificarea și administrarea afacerilor) Autor: PALADE Gabriel, doctor în economie, grad didactic superior

Strategii investiționale (suport de curs pentru elevii anului IV, specialitatea Planificarea și administrarea afacerilor) Autor: PALADE Gabriel, doctor în economie, grad didactic superior

1 item