למידה מרחוק כאן ועכשיו: מאמרים ומקורות מידע

למידה מרחוק כאן ועכשיו: מאמרים ומקורות מידע

סביבת אוצרות ללמידה עצמית באוסף זה מוצגים מקורות מידע בנושא למידה מרחוק, למידה מקוונת, למידה היברידית, תקופת הקורונה