Skip to content

Marko Marulić

MARKO MARULIĆ naziva se OCEM HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI zbog toga što je Judita prvo veće književno djelo u cijelosti napisano hrvatskim jezikom. EP je opsežno književno djelo u stihovima u kojemu se pripovijeda o važnim povijesnim događajima iz života jednoga naroda, velikim podvizima i junacima iz prošlosti. Najvažnije Marulićevo djelo na hrvatskom jeziku je Judita, dovršena 1501, a prvi put objavljena u Veneciji 1521. godine. To je biblijski ep u 6 pjevanja, sastavljen na splitskoj čakavštini (“u versih harvatski složena”), spjevan u dvostruko rimovanim dvanaestercima, u kojemu se pripovijeda priča o biblijskoj heroini Juditi.