Neges i ddysgwyr a rhieni Bl. 11, 12 a 13 / A message for parents and pupils in yr. 11, 12 and 13

Neges i ddysgwyr a rhieni Bl. 11, 12 a 13 / A message for parents and pupils in yr. 11, 12 and 13

Gweler isod (i) cyflwyniad gan Mr Alun Jones (Pennaeth Cynorthwyol) yn esbonio'r sefyllfa bresennol yngylch asesiadau a chanlyniadau 2021; (ii) crynodeb i ddysgwyr gan CBAC; a (iii) llythyr oddi wrth Cymwysterau Cymru ynglŷn â Cymwysterau Galwedigaethol. See below (i) a presentation by Mr Alun Jones (Assistant Headteacher) explaining the current situation regarding assessments and results for 2021; (ii) a summary for learners provided by WJEC; (iii) a letter from Qualifications Wales regarding Vocational qualifications.