Skip to content

Gyrfaoedd a’r byd gwaith / Careers and the world of work.

Archwiliwch rai o'r nifer o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i chi. Isod fe welwch wybodaeth am gyflogwyr a chyfleoedd gyrfa mewn gwahanol sectorau. Please explore some of the many career opportunities available to you. Below you will find information on employers and career opportunities in various sectors.