Skip to main content
Wakelet Logo
Geniallne lekcje user avatar

Geniallne lekcje

@Geniallne_lekcje
Ta kolekcja zawiera materiały edukacyjne wykonane w Genially. Wszystkie zasoby zostały umieszczone w przedmiotowych kategoriach tematycznych.
Niniejsza kolekcja to inicjatywa grup Genially - oficjalna, polska grupa oraz Wakelet Polska.
Koordynatorką projektu jest Agnieszka Halicka, ambasadorka Genially i Wakeleta.
Poszczególne kolekcje są administrowane przez wybranych członków grupy Genially - oficjalna, polska grupa.
Profilowy obraz w tle zaprojektował Mateusz Łysek.
...see more