Skip to main content
Wakelet Logo
ประโยชน์และข้อควรรู้ก่อนกินสมุนไพรไทย 10 ชนิดนี้ user avatar

ประโยชน์และข้อควรรู้ก่อนกินสมุนไพรไทย 10 ชนิดนี้

@art7tures
ประโยชน์ของสมุนไพรขมิ้นชัน เครื่องเทศที่เป็นแหล่งของเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยบรรเทาอาการอักเสบ จากงานวิจัยในวารสารของประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อ ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุไว้ว่าสารเคอร์คูมินสามารถช่วยบรรเทาอาการปวด ต้านการอักเสบและการรับประทานขมิ้นจะช่วยป้องกันหรือช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้. ...see more
@art7tures hasn't made any collections public yet.