Skip to main content
Wakelet Logo
Czytelnia Nauczycielska DBP we Wrocławiu user avatar

Czytelnia Nauczycielska DBP we Wrocławiu

@dbp_bm
Kolekcje z materiałami edukacyjnymi ...see more

Działania online - wykorzystanie narzędzi TIK

Wspieranie procesu uczenia w pracy zdalnej

Pomocnik nauczyciela, bibliotekarza i rodzica

Pomysł na czytanie

Metody pracy z uczniami

Materiały tematyczne i okolicznościowe

Lekcje online