Skip to main content
Wakelet Logo
บทความสาะน่ารู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ห้ามกินอะไรบ้าง? user avatar

บทความสาะน่ารู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ห้ามกินอะไรบ้าง?

@iriselements
ข้อห้ามและข้อจำกัดก่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19
1.ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทำให้ร่างกายขาดน้ำหรือมีอาการเมาค้าง
2.ห้ามรับประทานยาลดไข้ ยาแก้ปวด ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เพราะยาอาจไปกดภาวะการอักเสบ จนบดบังการตอบสนองของวัคซีน
3. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เพราะอาจทำให้หลอดเลือดหดตัวมากขึ้น
4. ห้ามกินยาแอสไพรินเพราะอาการนี้อาจไม่ได้เกิดจากวัคซีนเพียงอย่างเดียว
5. ห้ามกินยาที่มีผลทำให้หลอดเลือดแดงหดตัว
...see more
@iriselements hasn't made any collections public yet.