Skip to main content
Wakelet Logo
ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระเพาะ user avatar

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระเพาะ

@thewhistlerbnb
โรคกระเพาะโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่ง คนทั่วไปมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งโดยการเกิดแผลในกระเพาะมักพบได้ช่วงวัยกลางคน สาเหตุโรคกระเพาะเกิดจากมีการหลั่งกรดในกระเพาะออกมามากเกินไป ทำให้ความต้านทานต่อกรดของเยื่อบุกระเพาะและลำไส้ลดลง จึงทำให้มีแผลเกิดขึ้นปัจจุบันพบว่ายังมีปัจจัยเสริมที่สามารถทำให้เกิดโรคได้อีก ได้แก่ 1.การติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร 2.ทานสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะและลำไส้ 3.นิสัยการทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง 4.สูบบุหรี่ 5.อาการร่วมอื่นๆ เช่น คิดมาก เครียด ซึมเศร้า อารมณ์หงุดหงิด เป็นต้น ...see more
@thewhistlerbnb hasn't made any collections public yet.