Skip to main content
Wakelet Logo
Nasz projekt

Nasz projekt

16 items

Cele: potrafię zaplanować swoją pracę; * pracuję systematycznie w wybranym przez siebie miejscu; * w twórczy sposób przedstawiam zebrane informacje; * dbam o poprawność moich wypowiedzi; * przetwarzam informacje - nie kopiuję ich z internetu - pamiętam, czym jest PLAGIAT; * tworzę notatkę biograficzną na temat Erica Emmanuela Schmitta; * porządkuję informacje na temat świata przedstawionego; * redaguję list prywatny; * deklinuję nazwiska; * tworzę profil Oskara;