Wakelet Logo

_ViDiK_

Što je ViDiK? ViDiK je više od web mjesta. Zbirka radova naših učenika. Zrcalo truda, upornosti i marljivosti. Suradnja učenika, učitelja i roditelja. Ozračje škole.