Utrwalanie wymowy 
głoski "r".

Utrwalanie wymowy głoski "r".