Skip to main content
Wakelet Logo
Jag vill men hinner inte – dialog om forskares syn på kommunikation

Jag vill men hinner inte – dialog om forskares syn på kommunikation

168 items

Forskare i Sverige är positiva till att kommunicera med omvärlden, men möter en hel del svårigheter i det arbetet. Det visar en enkätundersökning med 3 700 forskare, som presenterades och diskuterades vid ett välbesökt dialogseminarium den 25 september i Stockholm. Doktorandutbildningar i kommunikation och närmare samarbete mellan forskare och kommunikatörer var några förslag till lösningar vid seminariet.