"Месечина - порта кон ѕвездите"

"Месечина - порта кон ѕвездите"

ООУ “Димитар Миладинов” ќе ја прослави Светската недела на вселената од 04 до 10 октомври 2019 год. Темата за настанот оваа година е "Месечина - порта кон ѕвездите" https://sway.office.com/kD48vUB1Jsumhb7Q