Skip to main content
Wakelet Logo
Język angielski

Język angielski

10 items

Utrwalenie nazw pomieszczeń, mebli, przyimków oraz there is, there are.