Wakelet Logo

Геометрични тела - ІV клас

Куб, правоъгълен паралелепипед, пирамида, конус, цилиндър, кълбо.