Skip to content
Wakelet Logo

IIсм -График логаритамске функције

Наведи експлицитно логаритамску функцију и њене особине, за приказан график! Срећан рад!