Skip to main content
Wakelet Logo
IIсм -График логаритамске функције

IIсм -График логаритамске функције

40 items1

Наведи експлицитно логаритамску функцију и њене особине, за приказан график! Срећан рад!