Wakelet Logo

"Historia i teraźniejszość"

nowy przedmiot nauczania w szkołach ponadpodstawowych, który zastąpi "Wychowanie i społeczeństwo" KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023