Skip to main content
Wakelet Logo
"Pamiętnik Blumki" Iwona Chmielewska

"Pamiętnik Blumki" Iwona Chmielewska

"Czasem z grubej książki - tak twierdził Pan Doktor - nic się człowiek nie dowie nowego, a z cienkiej książki dużo". Materiały edukacyjne do pracy z lekturą opracowały: Monika Żołędziejewska, Eliza Paternowska

Recommended for you

Check out our recommendations for this collection, hand-picked by our editors!