Excel 2016 Product Activation Failed

Lỗi product activation failed office 2013 không phải là lỗi mà là một thông báo Office của bạn chưa đăng ký bản quyền với microsoft.... Cách khắc phục