Wakelet Logo

ForskarFredag 2018

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige, alltid den sista fredagen i september.  2018 utökades ForskarFredag för första gången till att omfatta två dagar – fredagen den 28 september och lördagen den 29 september.