Skip to content
10 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż

Ścisła współpraca : edukacja – rynek pracy może umożliwić m.in. uczniowi – przyszłemu pracownikowi nabycie kwalifikacji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy, zapoznanie się z dostępnymi w firmie technologiami, z obsługiwanymi maszynami, urządzeniami i narzędziami.

Items