Skip to content
16 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Tegoroczne kierunki polityki oświatowej państwa podkreślają wagę ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Specjaliści są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. (W. Mądrowska).

Items