Wakelet Logo

wolontariat

pochodzi od łacińskiego słowa voluntas, oznaczającego dobrowolność i oznacza dobrowolną, nieodpłatną oraz świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa. A zatem wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz innych