Skip to content
2 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Làm sao để đặt pass cho file và folder

Trong hệ điều hành Windows 10, đặt mật khẩu cho tệp tin và thư mục là 1 trong các bí quyết để bảo vệ dữ liệu quan yếu của bạn khỏi các người sử dụng không ủy quyền. Bằng cách đặt mật khẩu, bạn có thể bảo đảm rằng chỉ những người được phép truy vấn cập vào tệp tin hoặc thư mục ấy mới có thể xem hoặc chỉnh sửa chúng. Tuy nhiên, đặt mật khẩu cho tệp tin và thư mục cũng sở hữu thể gây cạnh tranh cho người tiêu dùng trong việc quản lý tài liệu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể ko thể truy tìm cập vào tệp tin hoặc thư mục của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tậu hiểu cách đặt mật khẩu cho tệp tin và thư mục trên hệ điều hành Windows 10, cùng sở hữu các chú ý quan yếu khi tiêu dùng tính năng này.

Items