Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe    i edukacyjne uczniów.

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.

KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022