Skip to content
10 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw uczniów.

Szkoła powinna dbać o rozwój praktycznych umiejętności wykorzystywania sytuacji szkolnych do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw uczniów. Celem tak pojętego działania szkoły jest rozwój praktycznych umiejętności uczniów w poszanowaniu wartości, ćwiczenie ich krytycznego myślenia w praktyce, a także wzmocnienie zdolności budowania koalicji nauczyciel – rodzic w kwestiach wychowawczych.

Items