ЕРАТОСТЕНОВ ЕКСПЕРИМЕНТ

ЕРАТОСТЕНОВ ЕКСПЕРИМЕНТ

ЕРАТОСТЕН ОД АЛЕКСАНДРИЈА Математичарот, астрономот и географот Ератостен (276 – 194), бил голем филозоф и логичар и успеал со голема точност да ја одреди обиколката и радиусот на Земјата. Приказната за ова негово откритие е многу позната, а за неа пишувал и Карл Саган во својата книга “Космос”.