Skip to content
Clicking on content like buttons will cause content on this page to change. Items will update when they are liked.

Keo dán xây dựng THbond

Keo dán xây dựng THbond là một trong những loại keo dán cho khả năng bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt và có khả năng chịu lực rất cao. Hiện keo dán xây dựng THbond được các đơn vị thi công xây dựng, thi công quảng cáo, cửa nhôm yêu thích sử dụng

Items