Skip to content
Clicking on content like buttons will cause content on this page to change. Items will update when they are liked.

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

Kolekcja zawiera treści związane z jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Items