Skip to main content
Wakelet Logo
Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja

7 items

230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja. Pierwszą w Europie a drugą na świecie nowoczesną konstytucję.