Skip to content
11 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Wskazano m.in. na poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Items