Skip to content

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ, CZYTAJĄC BALLADĘ ADAMA MICKIEWICZA?

Cele: - czytam tekst poetycki ze zrozumieniem, - potrafię wskazać elementy świata przedstawionego, - tworzę plan zdarzeń do utworu, - dostrzegam międzyprzedmiotową tematykę utworu, - umiem powiązać wydarzenia w ciąg przyczynowo - skutkowy, - oceniam postępowanie bohaterów, - wyjaśniam przesłanie utworu, - potrafię wskazać cechy gatunkowe ballady w utworze Adama Mickiewicza.