Skip to content
Clicking on content like buttons will cause content on this page to change. Items will update when they are liked.

Kompetencje nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.

Ważne jest przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy w warunkach wielokulturowości. Konieczne w związku z tym jest stosowanie przez nauczyciela różnorodnych metod i technik ułatwiających młodym ludziom adaptację do nowych warunków i opanowanie różnic programowych.

Items