Collection cover image

EDUKACJA EKONOMICZNA W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Tablica prezentująca materiały wspierające rozwój przedsiębiorczości u dzieci na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pochodzące z: - bazy bibliograficznej artykułów z czasopism EDUKACJA - katalogu książek z zasobu DBP we Wrocławiu - zasobów sieci