Collection cover image

מיומנויות למידה במאה ה-21

אנו חיים בתקופה דינאמית של שינויים בלתי פוסקים בכל תחומי החיים. כמות הידע ההולכת ומצטברת היא עצומה. ידע חדש לא רק ממשיך להצטבר, אלא לעיתים קרובות אף מבטל ידע קודם, המתיישן בקצב מהיר. איש אינו מסוגל היום להקיף בידיעתו את כל הידע הקיים ולו בתחום תוכן אחד. לאור זאת, הגישה המסורתית, שלפיה תפקידו העיקרי של החינוך הוא לצייד את התלמיד במידע שהוא עשוי להזדקק לו בעתיד, אינה תקפה עוד. מערכת החינוך צריכה להקנות לתלמיד את המיומנויות הדרושות כדי להתמודד באופן עצמאי עם ידע חדש, על מנת שיתפתח כאדם אוטונומי המסוגל ללמידה מתוך הכוונה עצמית. מטרת דף זה היא לחשוף את אנשי החינוך, התלמידים והסטודנטים למגוון רחב של כלים לצורך שיפור מיומנויות הלמידה.