Skip to content

FIZYKA - wdrażanie nowej podstawy programowej w zakresie nauk przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych.

Kierunki rozwoju polityki oświatowej 2020/2021 - Podstawa programowa, programy nauczania, materiały dla nauczycieli - Zadania, testy z fizyki online, powtórki materiału, kursy - Materiały z YouTube - Serwisy i portale internetowe, narzędzia online - Scenariusze zajęć - Lekcje online - materiały do zajęć