Skip to main content
Wakelet Logo
Różnicowanie głosek "CZ" - "C"

Różnicowanie głosek "CZ" - "C"

4 items

1. Powtórz sylaby zapisane na obrazach i na balonach. 2. Przyprządkuj przedmioty do odpowiedniej beczki.