Skip to content
12 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

# it's wrong

Govor mržnje je govor koji za cilj ima napasti, ocrniti, obezvrijediti, dehumanizirati, demonizirati, obespraviti, zastrašiti ili nahuškati na neku osobu ili skupinu ljudi, a najčešće se radi o pripadnicama i pripadnicima manjinskih skupina koje žive u nekom društvu ili drugim skupinama koje su zbog svojeg položaja izvrgnute diskriminaciji ili marginalizaciji. U sklopu projekta UNITED učenici i nastavnici Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića nude preporuku kako prepoznati i reagirati na govor mržnje. Na satima su istraživali, razgovarali i na kraju kreirali svoje preporuke.

Items