Wakelet Logo

Varför ska mitt barn läsa svenska som andraspråk?

På denna sida finns information till dig som är vårdnadshavare till ett barn som kan vara i behov av undervisning i svenska som andraspråk i grundskolan.