Skip to content
9 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Działania na rzecz udostępnienia w szkole kanonu edukacji klasycznej, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego.

Autorzy artykułów przypominają podstawowe założenia edukacji klasycznej oraz wskazują sposoby, jak uczyć o dorobku cywilizacyjnym, wykorzystując dostępne działania szkoły oraz wprowadzać nauczania choćby elementów języka łacińskiego.

Items