Skip to content
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Adam Mickiewicz wielkim poetą był!

Na dzisiejszej lekcji poznasz bliżej naszego wielkiego poetę Adama Mickiewicza.

Items