Collection cover image

„Geniallne Miejsca”na Lubelszczyźnie

Uroczyste podsumowanie regionalnego etapu „Geniallnych Miejsc” na Lubelszczyźnie już za nami! 10 czerwca na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego pierwszej edycji konkursu ,,Geniallne Miejsca". W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział 11 szkół z całego województwa. Poprowadził je przedstawiciel Oddziału Lubelskiego PTI pan Wojciech Kulik, a przy wręczaniu nagród uczestniczyła pani Agnieszki Skura, przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej przy IPN w Lublinie. Słowo wstępne wygłosiła pani prof. dr hab Dorota Kołodyńska, Rektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UMCS. Dziękujemy serdeczenie! Na zaproszonych czekały nagrody ufundowane przez: Let me Out, Regionalne Muzeum Cebularza w Lublinie, MOSiR Lublin, oraz firmę Dworzycki. Dziękujemy również za przygotowanie upominków Patronom tego wydarzenia: PTI - organizatorowi "Geniallnych Miejsc", IPN, UMCS, a także Urzędowi Miasta Lublin. Gratulujemy drużynom wyróżnionym ze: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie,  Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie i  I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie! Szczególne wyrazy uznania dla laureatów ze: Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie,  Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie i II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie! Autorzy dwóch ostatnich prac zdobyli ZŁOTE BILETY na finały "Geniallnych Miejsc" w Warszawie! Już 10 września spotkamy się w siedzibie Google'a! Będzie się działo!