Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych

Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych

Kształcenie zawodowe młodzieży - Podstawy prawne - Portale - Czasopisma - Materiały merytoryczne, e-podręczniki - Opracowania Kształcenie dorosłych